வேப்பம்பூ வடகம்/Neem Flower Spice Ball

Published by taatas 2021-01-29 11:01:11 Jaffna, Jaffna

டாட்டஸ் செஃப் தயாரிப்புகளில் ஒன்று வேப்பம் பூ வடகம் ஆகும். இது யாழ்ப்பாண உணவு வகைகளின் சிறப்பம்சமாகும். மேலும் இது 100% இயற்கையானவை மற்றும் சைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானவை. இதனை நீண்ட காலம் பாதுகாத்து சாப்பிடலாம்.

டாட்டஸ் வேப்பம் பூ வடகம் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு மிகவும் நல்லது மற்றும் ஒவ்வொரு 100 கிராம் பாக்கெட்டிலும் ஒரு குடும்ப மதிய உணவிற்கு போதுமான வடகங்கள் உள்ளன.

TAATAS Chef products includes Lime Pickle and Dried Neem Flower Spice Ball which are the specialties of Jaffna cuisine. TAATAS Chef products are 100% natural and are most suitable for vegans that can be preserved and eaten over a long period. TAATAS Dried Neem Flower Spice Ball is particularly good for diabetics and each 100g packet contains enough pieces of spice balls for a family lunch.
Whole sale ஆகவும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
if you want more product contact this link : https://taatas.com/

For sell
Jaffna, Jaffna
Ad ID 28642

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka