කර්මාන්තශාලා ඇබෑර්තු

Published by VDR Company 2018-11-23 15:11:50 Colombo, Kaduwela

කර්මාන්තශාලා ඇබෑර්තු

ආකර්ෂණීය වැටුපක් සමග ස්ථීර රැකියාවක්
ලංකාවේ ජනප‍්‍රියම බිස්කට් කර්මාන්තශාලාවක් සදහා ලේබල් /ඇසුරුම්/ අංශයට ගැහැණුන්
කඩිනමින් බදවා ගැනේ
x වයස 18-40 අතර
x ආකර්ශනීය වැටුපක් 42000/- වැඩි
x කෑම සහ සුරක්ෂිත නවාතැන්
x නිවාඩු හිමිකම්
x ETF/EPF සමගින්
නැවතී සේවය කිරීමට දැන්ම අමතන්න
0778971384

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 45000
Industry : Manufacturing
Job Type : Full time
Apply Via : Factory
For sell
Colombo, Kaduwela
Ad ID 18617

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka