කුළු බඩු

Published by sahan 2018-07-19 14:07:29 Colombo, Colombo

ඔබට අවශ්‍ය සුපිරිසිදු විශ්වාසණිය රසවත් කුළු බඩු සියල්ල අපෙගෙන්

අප ආයතනයේ කුළු බඩුවල විශේෂත්ව හා ඒවා ඔබ තෝරාගත යුත්තේ ඇයි???
_අවුරුදු 23ක විශ්වාසය හා පලපුරුද්ද..
_කොළබ හා ගම්පහ ප්‍රදේශ වල ප්‍රදර්ශනාගාර 12ක් පෙවතීම...
_නැවුම් එදිනෙදා අඹරාගන්නා කුළු බඩු වීම...
_100%ක් ස්වාභාවික අමුද්‍රව්‍ය පමණක් යොදාගැනීම...
_කිසිදු බාල අමුද්‍රව්‍ය භාවිත නොකිරීම හා උසස් තත්වයේ අමුද්‍රව්‍ය පමනක් යොදා ගැනීම...
_පැකට් කර ඇති මාස ගනන් පරණ කුළු බඩු නොවීම(ඔබගේ ඇණවුම් සදහා පැකට් කිරිම)
_100% සුපිරිසිදු වීම...

සිල්ලර හා තොග මිලදී ගැනීම් වලදී විශේෂ සාඩාරණ මිලගනන්

කොළඹ ප්‍රදේශ සදහා නොමිලේ ප්‍රවාහනය

අමතන්න 0785939624

For sell
Colombo, Colombo
Ad ID 3648

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka