දෙමහල් නිවසක් විකිනීමට

Published by michael fernando 2019-03-15 05:03:23 Polonnaruwa, Hingurakgoda

පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ හිගුරක්ගොඩ , රෝහල , ප්‍රදේශිය ලේකම් කාර්යාලය ,කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය , උසාවිය , පෙනෙන දුරින් (100 M ) පිහිටි නිදන කාමර 5 , සාලය , කෑම කාමරය , මුළුතැන් ගෙවල් 02 , නානකාමර 02 (bathroom 02) , පිටත සේවක කාමරය , වැසිකිලිය සහ නන කාමරය , ගබඩා කාමරය සහිත උස තාප්පයකින් වට වූ ගේට්ටු 02 ක් සහිත පර්චස් 15 ක ඉඩමක පිහිටි දෙමහල් නිවාස විකිණීමට තිබේ.( මෙම නිවසේ නිදන කාමර 03 ක් , කෑම කාමරය සහ සාලය වායු සමනය කර ඇත ) . නල ජලය , විදුලිය , දුරකථන ,(PEO TV, INTER NET, DIALOG TV) පහසුකම් සහිත ආරක්සක කැමරා පද්දතියක් සවිකර ඇති මෙම නිවාස උඩුමහල සහ පහත මාලය වෙන වෙනම නිවාස 2ක් ලෙස පාවිචි කල හැකිය .වෙනම විදුලි මීටර දෙකක් සහ ඇතුළු වීමට වෙනම දොරවල් සහ ගේට්ටු දෙකක් ඇත . සින්නක්කර ඔප්පු සහිත අලුතෙන් සම්පුර්ණයෙන් ටයිල් අල්ලා සිවිලිම ගසා ඇති මෙම නිවාස නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටා ඇත

Houses
Size (S.F) : 2500
Bed Rooms : 5
Bath Rooms : 2
Address : samapura , higurakgoda
For sell
Polonnaruwa, Hingurakgoda
Ad ID 23857

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka