කර්මාන්තශාලා සේවකයින් අවශ්‍ය්‍යයි

Published by gayan 2018-12-24 10:12:57 Gampaha, Kandana

දිවයිනේ ප්‍රසිද්ධ සමාගමක් වන අප සමාගම සදහා නිෂ්පාදන, ඇසුරුම්, ගබඩා යන අංශ සදහා කාන්තා, පිරිමි දෙපක්ෂයෙන්ම දැන් බදවා ගනු ලැබේ.
වයස අවු. 17-35 අතර
ආහාර නවාතැන් පහසුකම්
etf/epf සහ අතිකාල දීමනා
සුභසාධන පහසුකම්
වාර්ෂික විනෝද චාරිකා
සමගින් ස්ථීර රැකියාවක්.
රු. 45000 ට ඉහල වැටුප්
වැඩි විස්තර සදහා දැන්ම අමතන්න.

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 45000
Industry : General
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Gampaha, Kandana
Ad ID 20613

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka