ප්‍රාණජීව පැල

Published by Dhanushka 2019-02-26 18:02:35 Galle, Galle

ප්‍රාණජීව ඔසු පැල විකිනීමට ඇත.

මරණ ඇඳේ ඉන්න අසාධ්‍ය රෝගියෙකුට පවා යුශ දීමෙන් පණ යම් පමණකට සුරැකිය හැකි යැයි කියනවා….

ඊට අමතරව පිලිකා රෝගය සදහාත්, ඇඳුම, සෙම් රෝග සදහාත් මේ ශාකය මහඟු ඖෂධයක්…

අපට නිවසේ දී සතියකට දෙකකට වතාවක් ප්‍රාණජීව කොල තම්බා බීමෙන් අත්දුටු ප්‍රතිඵල ලගාකරගත හැකිය……

For sell
Galle, Galle
Ad ID 23584

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka