අගනා ඉඩමක් විකිණීමට

Published by Kamal okandagamae 2018-07-31 11:07:29 Moneragala, Kataragama

වගාවට මෙන්ම සංචාරක කටයුතු සඳහා ද යෝග්‍ය යි.ලුණුගම්වෙහෙර ජාතික වනෝද්‍යානයට ආසන්නව වැවකට ආසන්නව ද පිහිටා ඇති අක්කර හය හමාරක පමණ නිරවුල් ඉඩමකි.ඉක්මනින් විකිණීමට

Land
Land Type : Commercial
Land Size : 6.5 a Acres
Address : දඹේ පාර,සෙල්ලකතරගම,කතරගම
For rent
Moneragala, Kataragama
Ad ID 4749

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka