ප්‍රදාන පාරෙ සිට 500m දුරින් අගනා පොල් ඉ

Published by Supul 2018-10-05 22:10:00 Polonnaruwa, Polonnaruwa

ප්‍රදාන පාරෙ සිට 500m දුරින් අගනා පොල් ඉඩමක්

Land
Land Type : Agricultural
Land Size : 100 Perches
Address : No1378,kadawalawewa,polonnaruwa
For sell
Polonnaruwa, Polonnaruwa
Ad ID 13390

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka