මාතලේ නගරයට කිලෝමීටර 2යි

Published by saman siriwardena 2019-01-10 14:01:38 Matale, Ukuwela

මාතලේ නගරයට කිලෝමීටර 2යි මාතලේ නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට නිවසට මීටර 200යි ජල විදුලිය ඇත.. නිවස ඇතුලතින් උඩ තට්ටුවට පඩිපෙල ඇත.. උඩ ප්ලෑන් එකේ හැටියට කාමර 3ක් හා බාත්රූම් එක සාදා ගත හැක ප්‍රධාන පාසැල් බැංකු තැපැල් හා හොස්පිටල් එකද නිවසේ සිට කිලෝමීටර 2ක් ඇතුලත ඇත.. වහානයක ගමන්කරනවානම් නිවසේ සිට මාතලේ නගරයට විනාඩි 4කින් යා හැක

Houses
Size (S.F) : 1000
Bed Rooms : 1
Bath Rooms : 1
Address : no 164/4 warakanda wathta alwala ukuwela matale
For sell
Matale, Ukuwela
Ad ID 21739

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka