ඉඩමක් විකිනීමට -උඩවලව

Published by Madura Jayasanka 2019-01-12 18:01:16 Ratnapura, Embilipitiya

*අක්කර 2.25යි
*සම්පූර්ණයෙන්ම ගම්මිරිස් සහ තේක්ක වගා කර ඇත
*උඩවලව තණමල්විල ප්‍රධාන මාර්ගයට(RET හංදියට ) කිලෝමීටර් එකයි.
*නල ජලය , විදුලිය සහිතයි.
* ආසන්නයටම කොන්ක්‍රීට් කරනලද පුලුල් මාර්ගය.
*ජලාශය හා වනෝද්‍යානයට , රෝහලට , පාසල් වෙතට
විනාඩි 5කින් ලඟා විය හැක ..
*ලක්ශ 150යි .

Land
Land Type : Agricultural
Land Size : 2.25 Acres
Address :
For sell
Ratnapura, Embilipitiya
Ad ID 21876

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka