පරිපාලන නිලධාරී(කාන්තා/පිරිමි)- මහනුව

Published by dhanushka 2018-07-26 13:07:23 Kandy, Kandy

ජාත්යන්තර සමාගමක් වන DMI(PVT)LTD වෙතින්…
තනතුරු රැසක් සදහා නවකයින් 250 දෙනෙක් පුහුණුකර බදවා ගැනේ.

වයස 18-25 අතර O/L , A/L සමත් හෝ පෙනී සිටි කාන්තා/පිරිමි අය සදහා කෙටිකලින පුහුණු කලයකින් පසු ස්ථිර රැකියවක්.

* සුපරීක්ෂක
* සහය කළමනාකරු
* කළමනාකරු
*පරිපාලන නිලධාරී

*කෙටිකලින උසස්වීම්, නොමිලේ ජාත්යන්තර පුහුණුවක්.
*පුහුණුව තුල 15,000-18,000 හා අහාරපාන හා නවතැන් පහසුකම් නොමිලේ
*පුහුණුවෙන් පසු මුලික වැටුප 38500 සිට ඉහලට
*විදේශ රැකියා හා සංචාර

අප ආයතනය සමග සම්බන්ධ වීමට කැමතිනම් දැන්ම පහත අංකයට අමතන්න.(Job Bank එකක් නොවේ .)Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 35000
Industry : Marketing
Job Type : Full time
Apply Via : 0716836831
For sell
Kandy, Kandy
Ad ID 4438

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka