වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට

Published by krishantha 2019-01-26 20:01:25 Gampaha, Veyangoda

නගර මධ්‍යයේ පිහිටි ඉඩම. දුම්රිය පොළට පහසුවෙන් ලගාවීමට හැකිය. ගුවන් තොටුපළට විනාඩි 25.ආයෝජනයට කදිම අවස්ථාවක්.

Land
Land Type : Other
Land Size : 20.5 Perches
Address : වේයන්ගොඩ
For sell
Gampaha, Veyangoda
Ad ID 22552

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka