වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට

Published by krishantha 2019-01-26 20:01:25 Gampaha, Veyangoda

නගර මධ්‍යයේ පිහිටි ඉඩම. දුම්රිය පොළට පහසුවෙන් ලගාවීමට හැකිය. ගුවන් තොටුපළට විනාඩි 25.ආයෝජනයට කදිම අවස්ථාවක්.

Land
Land Type : Other
Land Size : 20.5 Perches
Address : වේයන්ගොඩ
For sell
Gampaha, Veyangoda
Ad ID 22552

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads