නිෂ්පාදන සහයක / සහයිකා

Published by ceylonads job bank 2018-11-07 14:11:26 Colombo, Ratmalana

රත්මලානේ පිහිටි බිස්කට් නිෂ්පාදන සමාගමක් මගින් වයස අවු.18-35ත් අතර අ.පො.ස.(සා.පෙළ) දක්වා උගත් තරුණ / තරුණියන් , (නිෂ්පාදන සහයක/ සහයිකාවන්) ලෙස දැන් බදවා ගැනේ.

නොමිලේ ප‍්‍රවාහන පහසුකම්
නොමිලේ වෛද්‍ය පහසුකම්
නොමිලේ නිල ඇදුම්
සහන මිලට ආහාර හා නවාතැන් පහසුකම්
වාර්ෂිකව දෙවතාවක් ප‍්‍රසාද දීමනා


(62)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 35000
Industry : Food
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Ratmalana
Ad ID 17268

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka