නිෂ්පාදන සහයක / සහයිකා

Published by ceylonads job bank 2018-11-07 14:11:26 Colombo, Ratmalana

රත්මලානේ පිහිටි බිස්කට් නිෂ්පාදන සමාගමක් මගින් වයස අවු.18-35ත් අතර අ.පො.ස.(සා.පෙළ) දක්වා උගත් තරුණ / තරුණියන් , (නිෂ්පාදන සහයක/ සහයිකාවන්) ලෙස දැන් බදවා ගැනේ.

නොමිලේ ප‍්‍රවාහන පහසුකම්
නොමිලේ වෛද්‍ය පහසුකම්
නොමිලේ නිල ඇදුම්
සහන මිලට ආහාර හා නවාතැන් පහසුකම්
වාර්ෂිකව දෙවතාවක් ප‍්‍රසාද දීමනා


(62)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 35000
Industry : Food
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Colombo, Ratmalana
Ad ID 17268

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads