රියදුරු - රාජගිරිය

Published by Nitmo 2018-07-17 16:07:22 Colombo, Rajagiriya

ප්‍රමුඛ පෙලේ නිෂ්පාදන ආයතනයකට බර /සැහැල්ලු වාහන දෙකෙහිම පළපුරුද්ද ඇති රියදුරෙකු ඕනෑ කර තිබේ.
1.කොළඹ හා පිටත මාර්ග දැනුම
2.දිවා කාලයේ මෙන්ම රාත්‍රී කාලයේද ධාවනය කිරීමේ හැකියාව
3.මනා පළපුරුද්ද
4.කාර්යක්‍ෂමබව හා අවංකබව
විශේෂකොට සැලකේ.

අපෙන් ඔබට,
1.සිත්ගන්නාසුළු වැටුපක්,
2.දුරබැහැර අය සඳහා නවාතැන් පහසුකම්(ආහාර ලබා දෙනු නොලැබේ)
3.දිරි දීමනා හිමිවේ.

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 25
Industry : Manufacturing
Job Type : Full time
Apply Via : රියදුරු
For sell
Colombo, Rajagiriya
Ad ID 3181

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka