කර්මාන්තශාලා ඇබෑර්තු

Published by Nadun 2018-12-05 13:12:08 Colombo, Dehiwala

කර්මාන්තශාලා ඇබෑර්තු

ආකර්ෂණීය වැටුපක් සමග ස්ථීර රැකියාවක්
ලංකාවේ ජනප‍්‍රියම කර්මාන්තශාලාවක් සදහා ලේබල් /ඇසුරුම්/ අංශයට ගැහැණුන්
කඩිනමින් බදවා ගැනේ
x වයස 18-40 අතර
x ආකර්ශනීය වැටුපක්
x නිවාඩු හිමිකම්
x ETF/EPF සමගින්

Jobs in Srilanka
Industry : Manufacturing
Job Type : Full time
Apply Via : E mail
For sell
Colombo, Dehiwala
Ad ID 19299

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka