හොද ගතිගුණ වලින් පිරිපුන් සහකාරියනිය

Published by noel 2018-08-27 14:08:07 Colombo, Piliyandala

බොදු ගොවි කුලයට අයත් ආගමට දහමට ඉතාමත් ලැදී ප්‍රදාන පෙළේ පෞද්ගලික ආයතනයක සාමාන්‍යධිකාරි වරයකු වශයෙන් සේවයේ නියුතු අතර ,
තවද, මොහුගේම ප්‍රදාන පෙළේ සංචාරක නිකේතනයක් ඉදිකරමින් යන අතර ,මේ අවුරැද්දේ වීවෘත කිරීමට නියමිතය.
වංචනික වීවාහයකට හසු වූ(2008) මොහු මසකින් වැනිකෙටි කලකින් නිතීයෙන් වෙන් වූ අයෙකි.(අවශ්‍ය නම් නඩු විස්‌තර පෙන්විය හැක )
මොහුට ම හිමි නවීන පන්නයේ මෝටර් රථයක් හා නිවසක් ඇති අතර 5’4 ’ උස ඇත.මනා පෙනුමකින් යුත් අතර අවු.44 වයස (1974) ඇති

Groom
Marital Status : Divorced
Age : 44
Marriage Proposal
Colombo, Piliyandala
Ad ID 8704
Send a message

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka