පරිපාලන නිලධාරි (කාන්තා/පිරිමි)- ගාල්ල

Published by dhanushka 2018-07-26 12:07:30 Galle, Galle

ජාත්යන්තර සමාගමක් වන DMI (Pvt) Ltd හි නව ශාඛා සමුහයට දිවයිනේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකින්ම සීමිත කළමනාකරණ පුරප්පාඩු සදහා කඩිනමින් බදවා ගැනීම් දැන් සිදු කෙරේ

ඔබත් * වයස අවරුදු 18 ත් 25ත් අතර
* අවම වශයෙන් O/L,A/L සමත් හෝ පෙනී සිටි
* කාර්යශුර තරුණ තරුණියක් නම්
අප හා එක්වන්න .

අපෙන් ඔබට

* පුහුණු කාලය තුල රු 15000 සිට 22000 දක්වා දීමනාවක්
* නොමිලේ ජාත්යන්තර පුහුණුවක්
* නොමිලේ ආහාර හා නවාතැන් පහසුකම්
* පුහුණුවෙන් පසු රු 40000 සිට රු 75000 දක්වා ස්ථිර වැටුප් සමග දීමනා
* විදෙස් සංචාර
* නොමිලේ රක්ෂනාවරනයක් සහ තවත් දීමනා රැසක්
* ETF/EPF
පුරප්පාඩු සීමිත බැවින් අපගේ දුරකථන අංකයට කතා කර සම්මුඛ පරීක්ෂණය සදහා දිනයක් වෙන් කරගන්න. (job bank එකක් නොවේ.)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 35000
Industry : Marketing
Job Type : Full time
Apply Via : 0716836831
For sell
Galle, Galle
Ad ID 4432

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka