ප්‍රසිද්ධ ආයතනයක අනගි රැකියා අවස්ථාව

Published by Palitha Perera 2018-11-03 23:11:14 Colombo, Homagama

O/L / A/L සමත් හෝ පෙනී සිටි ඔබත් රැකියාවක් සොයන්නේද? එසේනම් අපෙන් ඔබට අනගි අවස්ථාවක්..
• පුහුණු/ නුපුහුණු
• වයස අවු. 24 අඩු ගැහැණු/ පිරිමි

වැඩි විස්තර සඳහා 071-6299252 අමතන්න.

Jobs in Srilanka
Industry : Manufacturing
Job Type : Full time
Apply Via : 0716299252
For sell
Colombo, Homagama
Ad ID 16992

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads