ප්‍රසිද්ධ ආයතනයක අනගි රැකියා අවස්ථාව

Published by Palitha Perera 2018-11-03 23:11:14 Colombo, Homagama

O/L / A/L සමත් හෝ පෙනී සිටි ඔබත් රැකියාවක් සොයන්නේද? එසේනම් අපෙන් ඔබට අනගි අවස්ථාවක්..
• පුහුණු/ නුපුහුණු
• වයස අවු. 24 අඩු ගැහැණු/ පිරිමි

වැඩි විස්තර සඳහා 071-6299252 අමතන්න.

Jobs in Srilanka
Industry : Manufacturing
Job Type : Full time
Apply Via : 0716299252
For sell
Colombo, Homagama
Ad ID 16992

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka