ඔබට හදා ගැනීමට නොහැකිද.

Published by Live Ameth 2018-12-11 21:12:40 Badulla, Welimada

ඔබගේ සුරතල් සුනඛයා ඔබට හදා ගැනීමට නොහැකිද.
එහෙනම් ඔබගේ වටින සුනඛයා අපට දෙන්න අප ඔබගේ බල්ලා ආදරයෙන් රැක බලාගන්නම්.
( ජර්මන් ශෙපර්ඩ්. රොට්වයලර් හා ලැබ්බ්‍රඩෝ ) ඇතුලු සියලුම වර්ගයේ බල්ලන් අප බාරගනු ලැබේ. ( ලංකාවේ වල් බල්ලන් හැර )
බලු පැටව් සහ ලොකු බල්ලන් ගැහැනු පිරිමි බේදයකින් තොරව අප බාරගනු ලැබේ.
කතාකරන්න දැම්ම පහත දුරකථන අංකයට

Pets
Animal Type : dog
For sell
Badulla, Welimada
Ad ID 19812

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka