‍රූම් බෝයි සහ ස්ටුවර්ඩ්ස් වරු අවශ්‍ය

Published by gayan 2018-12-28 15:12:51 Kurunegala, Kurunegala

දිනෙන් දින දියුණු වන සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛපෙලේ හොටෙල් සදහා සේවකයින් දැන බදවා ගැනේ.

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 25000
Industry : Tourism
Job Type : Full time
Apply Via : By phone
For sell
Kurunegala, Kurunegala
Ad ID 20927

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads