උඩවලව සතිපොල අසල අගනා ඉඩමක් සමඟ නිවසක

Published by Madura Jayasanka 2019-01-12 18:01:07 Ratnapura, Embilipitiya

නිවස:-
කාමර 5ක්
සාලය
කෑම කාමරය
කුස්සිය
වැසිකිලිය සහ නානකාමරය
ඉදිරිපස අර්ධ වැරැන්ඩාව

ඉඩම :-
පර්චස් 100කි.
සම්පූර්ණයෙන්ම පොල් සහ ගම්මිරිස් වගා කර ඇත. (වාර්ශික දල ආදායම ලක්ශ 5ක් පමණ වේ. )
නල ජලය ,තෙකලා විදුලිය , කොන්ක්‍රීට් කරන ලද අඩි 10ක පුලුල් මාර්ගය සහිතයි.

ස්ථානය:-
උඩවලව තණමල්විල (මොණරාගල-කොලඹ [98]) ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර 100ක දුරින් පිහිටා ඇත .
උඩවලව වනෝද්‍යානය ,ඇත් අතුරු සෙවණ හා ජලාශය,රෝහල ,පොලීසිය ,විදුහල් වෙත විනාඩි 5කින් ලඟා විය හැක.
සංචාරක ව්‍යාපාරයක් සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය මනරම් වටපිටාවක පිහිටා ඇත

Houses
Size (S.F) : 1200
Bed Rooms : 5
Bath Rooms : 1
Address : 700/2 , police quarters 1st lane , udawalawa
For sell
Ratnapura, Embilipitiya
Ad ID 21875

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka